Fra borger til bruger: Udfordringer og muligheder i proces- og interaktionsdesign i offentlige it-systemer

Tidspunkt: 
13. November 2012 - 8:45 - 16:15
Sted: 
Aalborg Universitet København, Frederikskaj 10A, 2450 København, lokale 0.117,
Pris: 
Gratis

Heldagskonferencen tager udgangspunkt i, at Danmark er førende inden for digital forvaltning, men at der fortsat er store udviklingspotentialer. Der sættes fokus dels på de erfaringer som private virksomheder har med digitaliseringsprojekter inden for det offentlige, og de udfordringer som opstår i krydsfeltet. Dels de muligheder og barrierer, som fremkommer i den vigtige dialog mellem forskere og virksomheder.

 

Vi håber, at du har lyst til at deltage på konferencen, hvor du kan:

  • høre eksempler på kommuners strategier og målsætninger ift. at levere borgernære it-systemer
  • blive klogere på virksomheders erfaringer med at satse på brugervenlighed i udvikling af it-systemer til det offentlige
  • komme i dialog med både forskere og praktikere inden for feltet
  • deltage i diskussioner om udfordringer og ideer til løsninger på området

 

Du kan læse hele programmet på InfinITs web, hvor du også tilmelder dig (senest den 5. november). Konferencen henvender sig fortrinsvist til private og offentlige virksomheder og institutioner – og er gratis. Dog pålægges der et no-show gebyr på 500 kr. ved udeblivelse og afbud på dagen.

Yderligere information samt dagens program findes i billaget herunder.

BilagStørrelse
invitation konference 13-11-2012.pdf301.89 kB