Digitaliseringen af offentlige og private rum: Udvikling, brugbarhed og etik

Tidspunkt: 
11. Juni 2014 - 8:30 - 15:30
Sted: 
Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 Kbh. S, Lokale: Salen
Pris: 
Gratis med et no-show-gebyr på 800 kr. ved udeblivelse eller afbud på dagen

Der pågår en bølge af digitaliseringer både i den offentlige og private sektor i disse år. Stadig mere af vores interaktion med kommuner, forvaltninger, virksomheder og hinanden mv. foregår digitalt. Det er politikernes mål, at alle som kan, skal benytte disse kanaler til dialog med myndigheder i løbet af 2014. Og samtidig forventes det, at nye agile og adaptive teknologier kan styrke den enkelte borger/bruger, således at hun endnu mere selv kan tage vare på forvalt ningen af sit eget liv, sundhed og livskvalitet, hjulpet af selvmålinger og opsamlinger af informationer eller data om aktiviteter og adfærd. 

Men hvordan sikrer vi, at teknologierne faktisk kan bruges af borgerne? Hvordan tilpasses de borgernes forudsætninger, forventninger og behov ift. at kunne tage vare på eget liv? Hvordan kan vi vide, på hvilken måde de dataspor, vi afsætter hver dag, bwliver anvendt? 

Disse spørgsmål er af central betydning for både IT- og leverandørvirksomheder, det offentlige og ikke mindst den enkelte borger, og vil blive adresseret fra forskellige vinkler på konferencen. 

Læs mere om arrangementet her