Knowledge Lab nyhedsbrev

Nyhedsbrev for august 2013

Onsdag d. 14. august 2013

Miniprojekter

På Knowledge Lab tester vi lige nu i et miniprojekt (afholdt af innovationsnetværket Infinit) den feedback, som såkaldte ’jawbone’, armbånd kan give til henholdsvis filmskabere, og til borgere der er diagnosticeret og bor i botilbud, og som har brug for motivation til fx at forme og overholde deres handlingsplaners mål. Jawbones potentiale som motiverende og dataindsamlende teknologi - og dermed som andet og mere end en fitness trend - undersøger vi således i en videnskabelig sammenhæng. Resultaterne herfra vil blive formidlet bl.a. i et senere nr. af On Edge om velfærdsteknologi. Målet med denne type dataindsamling er ikke hæmningsløs indsamling af data. Men indsamling af data, der i sidste ende kan højne trivslen for typer af borgere/medarbejdere. Denne balancegang debatteres løbende på Knowledge Lab på tværs af projekterne.

Nyt projekt

Også i et nyt innovationsnetværk, Visuel Vækst, er Knowledge Lab og partnerne i projektet, optaget af, hvordan motivation og innovation hænger sammen og kan skabe værdi for virksomheder. Især er netværkets kompetencer at foreslå løsninger, der rummer visualiseringer (fx animation) samt elementer af gamification og storytelling. Dette er elementer, som kan medvirke til at øge motivationen hos medarbejderne samt motivationen hos kunden ift. at ville købe fx et nyt produkt. Hvis du som kunde fx kan få visualiseret, hvordan en stor rød emhætte vil tage sig ud i netop dit køkken, er dette måske netop det afgørende købsargument. Læs mere på www.visuelvaekst.dk.

On Edge

Ultimo august udkommer en ny udgave af Knowledge Labs digitale tidsskrift, der vil blive tilgængelig på sitet ca. 22.08.2013. Vi har gjort os umage med, i dette On Edge, at inddrage konkrete eksempler fra projekter og virksomheder, vi indgår i og samarbejder med. Således håber vi, at den viden, vi præsenterer virker inspirerende og anvendelig for eksempelvis virksomhedsejere og medarbejdere på tværs af projekterne.

Kommende arrangementer

Er refleksiv læring en opfordring til tom selvspejling?

Den 29. august 2013 ahholder Knowledge Lab en dag omkring denne problematik. Oplægsholdere fra Roskilde Universitet, UC Sjælland, CBS og Syddansk Universitet. Dét at skrive om sig selv og sin egen læring er en praksis, som bruges i mange forskellige sammenhænge. Det kaldes indimellem portfolio – nogen gange refleksiv læring. Meningen er at give de studerende afstand til deres egen læring. Håbet er, at det kan bruges som en platform for metacognition (viden om ens egen måde at lære på eller få viden).
Værdiskabende selvrefleksion er en dag, hvor du som er lærer eller forsker, kan få forskellige vinkler på, om det virker. Er det ikke bare at være til falds for den nye generation af unge, som kun kan forholde sig til mig, mig, mig. Skaber det faktisk værdi?

Motivationskonference

Den 29. oktober 2013 afholder vi desuden en konference kaldet: Motivation indefra - forskning, teknologier og selvmonitorering! Hvordan ser motivation ud indefra? Det vil en række forskere fra både ind- og udland give deres syn på i en konference på SDU d. 29. oktober 2013 kl. 9.00-16.00. Få blandt andet motivationsforsker Helle Heins bud på, hvordan man kan arbejde med motivation og ledelse af medarbejdere, og hør mig fortælle om motivation af filmskabere. Derudover vil repræsentanter fra netværket Quantified Self fortælle om, hvordan man kan benytte indsamling af data (lifelogging fænomenet) motiverende.

Se og læs mere om disse og flere andre arrangementer på http://knowledgelab.dk/arrangementer/kommende

Flytning

Vi kan hermed annoncere en glædelig begivenhed, idet Knowledge Lab flytter i nye smukke lokaler. D. 23. august 2013 indvies Det Adelige Jomfrukloster, der ligger ved siden af Albanikirken i Odense C. Herefter er der åbent hus i en uge, hvor alle er velkomne, og så flytter Knowledge Lab ind i de gamle nyrestaurerede lokaler. Real Dania har forestået den nænsomme istandsættelse af en af Odenses ældste bygninger. Vi glæder os til at byde kunder og partnere velkomne i helt unikke omgivelser. Vi har stadig et kontor på SDU, og vores kontaktinfo mv. er intakte, men til dagligt er det i Klostret, I kan møde os. Jeg er stadig daglig leder af Knowledge Lab, men har også forskningstid at afvikle og en international bog at skrive, hvorfor jeg man som partner i vores projekter sommetider vil opleve, at jeg melder fra et møde til fordel for min forskning. I videst muligt omfang vil én af de andre ansatte hos os tage over. Man er naturligvis altid velkommen til at kontakte mig pr. mail eller telefon.

Nye medarbejdere

Primo august fik vi Simone (mulitmediedesign stud.) i praktik tre måneder, og d. 19. august starter Sofie (medievidenskabsstud.) også hos os. Medio august 2013 får KnowledgeLab også en ph.d.-studerende, der skal forske i et af partnerprojekterne, ZERObyg EnergiSmart. Ph.d.-projektet har fokus på aktør-netværket på byggepladsen og er et praksisnært studie af, hvilken betydning brugerdreven udvikling af e-læringskoncepter, har for samarbejds- og videndelingspraksis, på byggepladsen. Projektet skal undersøge i hvilken grad en intervention skaber ændringer i el, vvs og rådgivernes samarbejdsevne og videndelingsstrategi på byggepladsen" Vi siger velkommen til gode nye kræfter hos os.

Leder af Knowledge Lab
Heidi Philipsen