Knowledge Lab nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Knowledge Lab - Julen 2014

Onsdag d. 3. december 2014

Kære netværk og partnere

År 2014 har været et begivenhedsrigt år for Knowledge Lab, og vi vil gerne benytte dette nyhedsbrev til at sige tak til vores netværk og partnere for årets spændende samarbejder. År 2014 er også året, hvor vi afslutter to af Knowledge Labs projekter, nemlig Viden- og Innovationspartnerskaber (VIP) og Fynske Filmfortællinger – vi træner talentet.

I VIP har Knowledge Lab stået for en afsluttende evalueringsrapport – Fra tværfaglighed til innovation, som blev udgivet i midten af november. Den kan læses her: http://knowledgelab.dk/sites/knowledgelab.dk/files/VIP-bog.pdf Bogen er til alle, der interesserer sig for innovation og tværfaglighed på tværs af fagligheder og uddannelsesinstitutioner. Den er blevet til på baggrund af empiri indsamlet blandt tre projekter under VIP (VIP Hygiejne, VIP Velfærdsbolig og Projekt BISI). Knowledge Lab vil gerne sige tak for jeres bidrag og samarbejde i udviklingen af bogen.

Fra tværfaglighed til innovation (2014) kan også være interessant læsning ift. den nye gymnasiereform, der sætter fokus på innovation og samarbejde mellem elever og virksomheder.  Via samarbejde, evnen til at få nye ideer og viden om, hvordan disse formidles, skal de danske gymnasieelever blive bedre til at sætte viden i spil og være innovative. Vi håber, at ovenstående bog også kan være et indspark i den debat.  

Fynske Filmfortællinger  - vi træner talentet afsluttes også i december 2014. Knowledge Lab har igennem tre år fulgt en række filmskabere, mens de lavede deres kortfilm. Fire film får premiere i starten af 2015, og det er med stor glæde, at Knowledge Lab nu kan publicere, i en særudgave af magasinet OnEdge, spændende og relevante resultater inden for filmskabelse og talentudvikling. OnEdge publiceres via Knowledge Labs website i starten af det nye år, så hold endelig udkig efter det! Og tak til dem der deltog i vores afsluttende konference for projektet 21/11-14, hvor vi også havde glæden af Poul Nesgaard som oplægsholder om talentudvikling. Dele af dagens oplæg vil indgå i det kommende OnEdge.

Knowledge Lab udfører stadig følgeforskning for Akademiet for Talentfulde Unge, hvor vi har fulgt årgang 2012 i deres tid på akademiet. De har i efteråret 2014 haft sidste semester på akademiet, og Knowledge Lab går derfor i gang med i 2015 at analysere data, som publiceres efter sommerferien 2015. Knowledge Lab vil gerne takke elever på årgang 2012 for deres samarbejde ift. dataindsamlingen. Vi vil samtidig benytte lejligheden til at ønske jer held og lykke med afslutningen af jeres tid på Akademiet og den sidste del af jeres gymnasietid.

Knowledge Lab er fortsat en del af projekterne: ZeroByg og Hverdagsinnovation, hvor vi fortsætter vores samarbejde med partnere – herunder virksomheder - ind i 2015. Ligesom vi fortsat i de kommende år udfører international forskning i projekterne: SIFTI (Success in the Private Film & Television Industries) og Europortefolio. Via SIFTI projektet deltog Heidi Philipsen bl.a. med et paper ved en ECREA konference i Portugal i nov. 14, der blev vel modtaget.

Af andre nyheder kan vi fortælle, at leder, Heidi Philipsen, er gået på barsel (forventeligt frem til juni 2015). Vi ønsker Heidi alt mulig held og lykke med den lille ny! I Heidis fravær kan  man kontakte Anne Jensen, institutleder på Institut for Kulturvidenskaber (anne [dot] jensenatsdu [dot] dk) eller Yngve Gregoriussen, videnskabelig assistent på Knowledge Lab (yngatsdu [dot] dk).

Derudover skal vi sige farvel til videnskabelig assistent Louise Stjerne Knudsen. Louise har fået nyt job på Institut for Idræt og Biomekanik, hvor nye og spændende udfordringer venter. Vi ønsker hende mange tak for en altid solid og uvurderlig forskningsindsats og glæder os over, at dele af Knowledge Labs forskning - inden for motivation og talentudvikling - får nye spændende partnere og perspektiver blandt idrætsforskere.

Her til sidst vil vi gerne ønske alle en glædelig jul og godt nytår! Tak for et spændende og lærerigt 2014. Vi glæder os til at se partnere og netværk igen i 2015, ligesom vi håber, at nye samarbejder vil opstå og gamle bestå.

 

Med venlig hilsen
Knowledge Lab