Teknologier, medier og applikationer: Nye muligheder indenfor læring og rehabilitering

Tidspunkt: 
24. Maj 2011 - 13:00 - 16:00
Sted: 
Lokale 96, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

Inddragelsen af teknologier og medier, uanset om vi taler computerspil, intelligente træningsredskaber eller personlig støtte fra mobiltelefoner, åbner for nye muligheder indenfor såvel rehabilitering som læring. Når de inddrages i hverdagen i institutioner, skoler eller i borgernes hjem, og samtidig udvikles og tilpasses brugernes forudsætninger og kompetencer. kan leg, arbejde, læring og dokumentation forenes. Hvordan dette kan gøres, og hvilken betydning det kan have for brugernes motivation, vil oplægsholderne ved ”Teknologier, medier og applikationer: Nye muligheder indenfor læring og rehabilitering” fremlægge bud og eksempler på.

Workshoppen sætter fokus på hvorledes man gennem leg og anvendelse af teknologi kan fremme både læring og rehabilitering. Formålet hermed er dels at inspirere til nye initiativer indenfor feltet, og dels at danne tværprofessionelle netværksgrupper omkring projekter indenfor temaet. Workshoppen indledes med to oplæg om innovative tiltag indenfor området. Herefter fordeler vi os i grupper på tværs af faglige skel, hvori der vil være korte præsentationer af relevante teknologier, udfordringer og udviklingsprojekter.

Efter workshoppen vil deltagerne i samarbejde med University College Lillebælt, Knowledge Lab og Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet arbejde på at forvandle idéerne til innovative projekter.

Deltagelse er gratis.

Program

13.00: Velkomst

13.00-13.30: Præsentation af iSpace v. Niels Henrik Helms, Knowledge Lab, SDU - iSpace er et udviklingsprojekt, hvor leg og læring i samspil med intelligente træningsredskaber og socialpædagogiske it-værktøjer skaber nye muligheder for udvikling og træning hos psykisk udviklingshæmmede.

13.30-14.00: Interaktiv leg og læring i indskolingen v. Henrik Brandt Rasmussen og Jonas Bø Dahl, Tornbjerg skole, Odense - Hvordan et interaktivt gulv ”Vidensbrønden” kan anvendes i en konkret praksis, og hvordan spil, konkurrencer, opgaver og fagspecifikke øvelser kan tilpasses børnenes forudsætninger.

14.00-14.20: Smartphones til "visuelle tænkere" v. Lise Skov Pedersen, Servicestyrelsen,
Servicestyrelsen afprøver i samarbejde med to skoler smartphones som hjælpemiddel til elever med autismespektrumforstyrrelse (ASF) og ADHD. Disse børn og unge er ofte ”visuelle tænkere” og har lettere ved at forstå visuel information frem for ”det talte ord”. Det gør smartphones til et oplagt hjælpemiddel, der kan føre til mindre uvished, usikkerhed - og dermed også mindre stress og angst. Målet er at gøre eleverne mere selvstændige og mindske behovet for pædagogisk hjælp

14.20-15.30: Workshops med henblik på generering af ideer til teknologier, der kan modsvare behov fra professionsfelterne – herunder bl.a. anvendelse af iPad som læremiddel til børn, unge, voksne med særlige behov for støtte.

15.30-16.00: Opsamling og dannelse af netværksgrupper.

Andre netværksmøder

Er I interesserede i at finde ud af mere om samarbejdsprojekter og i at møde partnere til sådanne, så mød op til et af de netværksmøder som Knowledge Lab, University College Lillebælt og Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet afholder i løbet af foråret.

”Teknologier, medier og applikationer: Nye muligheder indenfor læring og rehabilitering” er tredje indlæg i en række på fire møder omhandlende digitale medier. De øvrige møder er:

11.04.2011 – Tema: Det digitale byrum – pervasiv it skaber oplevelse

27.04.2011 – Tema: Smartphones in action: Læring 2.0

30.08.2011 – Tema: Opsamling på projektidéer med sparring fra blandt andet Udvikling Odense og IDEA

BilagStørrelse
Teknologier, medier og applikationer flyer.pdf101.91 kB

Tilmelding